IX. Somogy-Vasas-Hird

A célterületet különálló településrészek alkotják, melyek szervesen nem tartoznak Pécs városszövetébe: Józsefháza, István-akna, Rücker-akna, Somogy, Vasas, Hird, Flóriántelep, Petőfi-akna, M utca, Murom és Árpádtető.

Vasas Pécstől északkeletre, Hird és Somogy között található, a 6-os számú főútról megközelíthető. A terület fejlődése hasonlóan a város más bányászmúlttal rendelkező településrészeihez, azonban lakossága kevésbé cserélődött ki, és a Pécsről beköltöző lakosok is elsősorban a tehetősebb rétegekből kerültek ki. A település közössége erős, ám fejlesztése elengedhetetlen. Vasas mindezek ellenére kétarcú településrész, hiszen Pécs 11. szegregátuma a területén található. A viszonylag kisméretű szegregálódott területen félszázan élnek, a szegregátumi lakosság 35%-a alacsony végzettségű és nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. Az itt élő népesség a TOP-6.9.1. projekt 2. ütemének célcsoportját képezi majd. A település melletti tavon az elmúlt években alakítottak ki wakeboard pályát, mely jelentősen hozzájárulhat a település népszerűségéhez, fejlődéséhez. A településrész közösségi házzal rendelkezik, mely szervezet aktív programszervező, számos sikeresen és jól működő, partnerségre nyitott civil szervezet segíti a vasasiak életét. Az aktív kulturális és közösségi élet támogatása és tovább fejlesztésé a Vasas kulturális és társadalmi fennmaradásának, fejlődésének elsődleges kulcsa. Vasas megközelíthetősége jónak mondható, a vasút az elmúlt években szűnt meg, azonban a település része Pécs tömegközlekedésének.

Flóriántelep napjainkban már felhagyott bányaterület, üzemi épületekkel és megmaradt lakóházakkal. Önálló településrészként életképtelen.

Somogy településrész Szabolcs és Vasas között helyezkedik el Pécs városszövetétől északkeletre, a 6-os számú főútról megközelíthető. Egykori bányásztelepülés, számos Pécsbányához és Vasashoz hasonló problémával, szegregátumokkal. A városrész a bányabezárásnak és a várostól való elkülönülésének köszönhetően az elmúlt 30-40 évben folyamatosan veszített a presztízséből, a lakosság kicserélődött, alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező társadalmi rétegek költöztek be, melyek sem a közösség fejlesztéséhez, sem a település belső megújulásához nem járulnak hozzá. A településrész azonban számos helyi identitással rendelkezik, melyben nagy szerepe van az iskolának és közösségi háznak, közösségi tereknek, melyek a szociális városrehabilitációs program keretében 2015-ben megújultak. Ezekre az elemekre építve folytatódik a szociális városrehabilitációs program (TOP-6.9.1 HELP projekt), melynek köszönhetően a helyi társadalom Pécs városszövetébe történő integrálása könnyebbé válhat.

2010-ben a településen lévő művelődési házat új üzemeltető vette át, melynek köszönhetően Somogy kulturális élete fennmaradt. A közösségi ház a szociális városrehabilitációs program keretében felújításra került. A településrészen található a 10. szegregátum, amely beletartozik a TOP-6.9.1 HELP projekt Somogy bányatelep akcióterületébe. Az itt élők száma 78 fő. Az aktív korú lakosság ¾-e nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, 45%-uk legfeljebb alapfokú végzettségű.
Megközelíthetősége jónak mondható, a vasút az elmúlt években ugyan megszűnt, azonban a település része Pécs tömegközlekedésének.
Hird a 6-os út mentén, Pécs történelmi belvárosától 10 km-re található. 1977-ig önálló település volt. A településen elsősorban a családi házas jelleg a meghatározó, mely a falu határában jelentős mezőgazdasági tevékenységgel párosul. A városrészben azonban nem csak a mezőgazdaság bír nagy jelentőséggel, hanem az ipari tevékenység is jelen volt és van Hird életében. A település a felhagyott ipari múltnak köszönhetően üres ingatlanokkal rendelkezik, melyek funkcióval történő megtöltése elsődleges feladat, csakúgy, mint a helyi közösségi élet fejlesztése.

Hird településrészen található a 7. szegregátum, melynek népessége 83 fő és a TOP-6.9.1. projekt 2. ütemében lesz érintett.. A településrész saját közösségi házzal rendelkezik, melynek fejlesztése elengedhetetlen a közösség fejlődése érdekében. Hird megközelíthetősége a 6-os számú főút miatt kiváló, ennek köszönhetően helyi és távolsági busszal is megközelíthető. István-akna felhagyott bányaterület, üzemi épületekkel és megmaradt, szép fekvésű lakóterülettel. A volt aknák közül itt lenne lehetőség az önálló településrész megmaradásának, azonban a településrész teljesen szegregálódott. István-akna jelenleg Pécs 6. szegregátuma, ahol a lakosságszám meghaladja a 300 főt. A településrész a TOP-6.9.1. projekt 2. ütemének célterületét képezi.

Józsefháza és az M utca viszonylag alacsony életszínvonalú falusias jellegű környezet, gyenge kiskereskedelmi jelenléttel. Felhagyott bányaterületek üzemi épületekkel és megmaradt lakóházakkal. Önálló településrészként életképtelen.

Murom zártkerti övezet, gazdasági épületekkel, helyenként lakottan, ahol igen alacsony az életszínvonal.

Árpádtető: A várostesttől különálló telep a Komlóra vezető főútvonal mellett, agglomerációs kistelepülés jellegű terület szép mecseki természeti környezetben. Közúti kapcsolata jó, a tömegközlekedés eléri. Kedvező lakóterület, kisebb, nem zavaró gazdasági tevékenységgel: jelentőségét az erdészet és a MecsExtrém Park jelenléte növeli. A MecsExtrém park jelentős turisztikai vonzerővel bír, és a területen foglalkoztatási szempontból is jelentős.

E különálló településrészek teljes népessége 6.912 fő, a legnagyobb lakosságszámmal az önállóan is életképes falusi jellegű területeken élnek, mint Hird, Somogy és Vasas. Fontos megjegyezni, hogy e településrészek össznépessége a 2011. évi népszámláláshoz képest 12,6%-os emelkedést mutat. A célterületi lakosságszám 6.415 fő a TOP-6.9.1. akcióterületeit is figyelembe véve. A szegregálódott településrészeken jóval magasabb a népsűrűség, mint a családi házas jellegű településrészeken. Szintén alacsony az öregedési index célterületen, ami a szegregálódott területek korosztályi összetételéből is adódik. A célterületen a diplomások aránya a legalacsonyabb Pécsett, mindössze 6,62%.

Somogy-Vasas-Hird célterület érintett a városrehabilitációs programokban, jelenleg a TOP-6.9.1. és TOP-6.7.1. konstrukciókban indított projektekkel: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001 HELP – Helyi Lakhatási és Esélyegyenlőségi Program és a TOP-6.7.1-15-PC1-2016-00001 Szocfészek. E projektekkel való lehatárolást jelen Megalapozó dokumentum 3. pontjában ismertetjük. A célterület érintett a TOP-7.1.1 konstrukcióban is, amelyet szintén bemutatunk a már említett fejezetben.