Célterületi leírás

IX. SOMOGY-VASAS-HIRD

A célterületet különálló településrészek alkotják, melyek szervesen nem tartoznak Pécs városszövetébe: Józsefháza, István-akna, Rücker-akna, Somogy, Vasas, Hird, Flóriántelep, Petőfi-akna, M utca, Murom és Árpádtető.

Vasas Pécstől északkeletre, Hird és Somogy között található, a 6-os számú főútról megközelíthető. A terület fejlődése hasonlóan a város más bányászmúlttal rendelkező településrészeihez, azonban lakossága kevésbé cserélődött ki, és a Pécsről beköltöző lakosok is elsősorban a tehetősebb rétegekből kerültek ki. A település közössége erős, ám fejlesztése elengedhetetlen. Vasas mindezek ellenére kétarcú településrész, hiszen Pécs 11. szegregátuma a területén található. A viszonylag kisméretű szegregálódott területen félszázan élnek, a szegregátumi lakosság 35%-a alacsony végzettségű és nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. Az itt élő népesség a TOP-6.9.1. projekt 2. ütemének célcsoportját képezi majd. A település melletti tavon az elmúlt években alakítottak ki wakeboard pályát, mely jelentősen hozzájárulhat a település népszerűségéhez, fejlődéséhez. A településrész közösségi házzal rendelkezik, mely szervezet aktív programszervező, számos sikeresen és jól működő, partnerségre nyitott civil szervezet segíti a vasasiak életét. Az aktív kulturális és közösségi élet támogatása és tovább fejlesztésé a Vasas kulturális és társadalmi fennmaradásának, fejlődésének elsődleges kulcsa. Vasas megközelíthetősége jónak mondható, a vasút az elmúlt években szűnt meg, azonban a település része Pécs tömegközlekedésének.

Flóriántelep napjainkban már felhagyott bányaterület, üzemi épületekkel és megmaradt lakóházakkal. Önálló településrészként életképtelen.

Somogy településrész Szabolcs és Vasas között helyezkedik el Pécs városszövetétől északkeletre, a 6-os számú főútról megközelíthető. Egykori bányásztelepülés, számos Pécsbányához és Vasashoz hasonló problémával, szegregátumokkal. A városrész a bányabezárásnak és a várostól való elkülönülésének köszönhetően az elmúlt 30-40 évben folyamatosan veszített a presztízséből, a lakosság kicserélődött, alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező társadalmi rétegek költöztek be, melyek sem a közösség fejlesztéséhez, sem a település belső megújulásához nem járulnak hozzá. A településrész azonban számos helyi identitással rendelkezik, melyben nagy szerepe van az iskolának és közösségi háznak, közösségi tereknek, melyek a szociális városrehabilitációs program keretében 2015-ben megújultak. Ezekre az elemekre építve folytatódik a szociális városrehabilitációs program (TOP-6.9.1 HELP projekt), melynek köszönhetően a helyi társadalom Pécs városszövetébe történő integrálása könnyebbé válhat.

2010-ben a településen lévő művelődési házat új üzemeltető vette át, melynek köszönhetően Somogy kulturális élete fennmaradt. A közösségi ház a szociális városrehabilitációs program keretében felújításra került. A településrészen található a 10. szegregátum, amely beletartozik a TOP-6.9.1 HELP projekt Somogy bányatelep akcióterületébe. Az itt élők száma 78 fő. Az aktív korú lakosság ¾-e nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, 45%-uk legfeljebb alapfokú végzettségű.
Megközelíthetősége jónak mondható, a vasút az elmúlt években ugyan megszűnt, azonban a település része Pécs tömegközlekedésének.
Hird a 6-os út mentén, Pécs történelmi belvárosától 10 km-re található. 1977-ig önálló település volt. A településen elsősorban a családi házas jelleg a meghatározó, mely a falu határában jelentős mezőgazdasági tevékenységgel párosul. A városrészben azonban nem csak a mezőgazdaság bír nagy jelentőséggel, hanem az ipari tevékenység is jelen volt és van Hird életében. A település a felhagyott ipari múltnak köszönhetően üres ingatlanokkal rendelkezik, melyek funkcióval történő megtöltése elsődleges feladat, csakúgy, mint a helyi közösségi élet fejlesztése.

Hird településrészen található a 7. szegregátum, melynek népessége 83 fő és a TOP-6.9.1. projekt 2. ütemében lesz érintett.. A településrész saját közösségi házzal rendelkezik, melynek fejlesztése elengedhetetlen a közösség fejlődése érdekében. Hird megközelíthetősége a 6-os számú főút miatt kiváló, ennek köszönhetően helyi és távolsági busszal is megközelíthető. István-akna felhagyott bányaterület, üzemi épületekkel és megmaradt, szép fekvésű lakóterülettel. A volt aknák közül itt lenne lehetőség az önálló településrész megmaradásának, azonban a településrész teljesen szegregálódott. István-akna jelenleg Pécs 6. szegregátuma, ahol a lakosságszám meghaladja a 300 főt. A településrész a TOP-6.9.1. projekt 2. ütemének célterületét képezi.

Józsefháza és az M utca viszonylag alacsony életszínvonalú falusias jellegű környezet, gyenge kiskereskedelmi jelenléttel. Felhagyott bányaterületek üzemi épületekkel és megmaradt lakóházakkal. Önálló településrészként életképtelen.

Murom zártkerti övezet, gazdasági épületekkel, helyenként lakottan, ahol igen alacsony az életszínvonal.

Árpádtető: A várostesttől különálló telep a Komlóra vezető főútvonal mellett, agglomerációs kistelepülés jellegű terület szép mecseki természeti környezetben. Közúti kapcsolata jó, a tömegközlekedés eléri. Kedvező lakóterület, kisebb, nem zavaró gazdasági tevékenységgel: jelentőségét az erdészet és a MecsExtrém Park jelenléte növeli. A MecsExtrém park jelentős turisztikai vonzerővel bír, és a területen foglalkoztatási szempontból is jelentős.

E különálló településrészek teljes népessége 6.912 fő, a legnagyobb lakosságszámmal az önállóan is életképes falusi jellegű területeken élnek, mint Hird, Somogy és Vasas. Fontos megjegyezni, hogy e településrészek össznépessége a 2011. évi népszámláláshoz képest 12,6%-os emelkedést mutat. A célterületi lakosságszám 6.415 fő a TOP-6.9.1. akcióterületeit is figyelembe véve. A szegregálódott településrészeken jóval magasabb a népsűrűség, mint a családi házas jellegű településrészeken. Szintén alacsony az öregedési index célterületen, ami a szegregálódott területek korosztályi összetételéből is adódik. A célterületen a diplomások aránya a legalacsonyabb Pécsett, mindössze 6,62%.

Somogy-Vasas-Hird célterület érintett a városrehabilitációs programokban, jelenleg a TOP-6.9.1. és TOP-6.7.1. konstrukciókban indított projektekkel: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001 HELP – Helyi Lakhatási és Esélyegyenlőségi Program és a TOP-6.7.1-15-PC1-2016-00001 Szocfészek. E projektekkel való lehatárolást jelen Megalapozó dokumentum 3. pontjában ismertetjük. A célterület érintett a TOP-7.1.1 konstrukcióban is, amelyet szintén bemutatunk a már említett fejezetben.

Célterülethez tartozó utcák jegyzéke

 A. utca
 B. utca
 Barát köz
 Bencze József utca
 Berkenyés utca
 Bethlen Gábor utca
 Bodormán út
 Bogáncs dűlő
 Bormérő dűlő
 Borász dűlő
 Bányászlámpa utca
 Bózsa István utca
 Búzakalász utca
 C. utca
 Csap utca
 Csarnok-köz
 Cseresznyés út
 Csiperke utca
 Csósi utca
 D. utca
 Dombos utca
 Erdőalja utca
 Fatér utca
 Fenyő utca
 Földműves utca
 Gabona utca
 Gilice sor
 Gránátalma utca
 Gubér köz
 Gát utca
 Hadik András utca
 Hajadon utca
 Haladás utca
 Harangláb utca
 Harangvirág utca
 Haris köz
 Határ utca
 Hirdi út
 Hármashegy utca
 Hébér köz
 Indás köz
 Iparos utca
 Iskola-köz
 István-akna
 Juhász Gyula tér
 József Attila tér
 Józsefháza
 Kalász út
 Kenderfonó utca
 Kerékhegyi út
 Kinizsi utca
 Kis-köz
 Klapka utca
 Kosztolányi Dezső utca
 Kulcsos csárda
 Kápolna tér
 Kósavölgyi út
 Kőbánya utca
 Kökörcsin dűlő
 Köveshegy utca
 Kút utca
 Kültelek
 Legény utca
 Liget utca
 M. utca
 Magnólia utca
 Magyaroska dűlő
 Mamut dűlő
 Moha köz
 Morgyáni út
 Muromi út
 Máladó utca
 Mázsaház utca
 Mérleg utca
 Nevelő utca
 Nyest dűlő
 Nádas dűlő
 Pajtás utca
 Parcsin utca
 Pernecker István utca
 Perényi dűlő
 Perényi utca
 Puskás Tivadar utca
 Pázsit utca
 Pór Bertalan utca
 R. utca
 Rücker-akna
 S. utca
 Sas utca
 Somogy utca
 Somoska utca
 Szabadföld utca
 Szathmáry György utca
 Szemere Bertalan utca
 Szenes utca
 Széna utca
 Szödrös út
 Szövetkezet utca
 Szövőgyár utca
 Süveg utca
 Tiszafa utca
 Toboz utca
 Tuja utca
 Támfa köz
 Tátika utca
 Tőtike dűlő
 Tömörkény István utca
 Túra utca
 Vargánya utca
 Vasas I. bányatelep
 Vasas I. külterület
 Vájár köz
 Vöröshegy utca
 Wesselényi utca
 Zengő utca
 Zámor utca
 Zártkerti utca
 Árpádtető
 Égett Major
 Őrmezei út
 Örvös dűlő