KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2018 DECEMBER

A Berze Nagy János Művelődési Központban megtartott kilencedik közösségi beszélgetésen a már előzőleg megismert szervezetek képviselői mellett új résztvevők is megjelentek. Ebben a közösségi házban, ez az első beszélgetés volt.

Szerecz Gábor közösségfejlesztő – célterületfelelős köszöntötte a résztvevőket és tájékoztatást adott az eltelt egy hónap alatt megvalósult feladatokról.

Szerecz Gábor közösségfejlesztő – célterületfelelős bemutatta Dóri Éva csoportvezetőt, és felkérte, hogy néhány szóban mutatkozzon be a közösségi beszélgetés résztvevőinek. Továbbá kérte, hogy a projektértelmezési problémákból fakadó eltéréseket tegye helyre.

A Vasasért Egyesület elnökeként, valamint a KoBeKo művelődési Ház igazgatójaként vett részt a közösségi beszélgetésen és a két szervezet nevében ismertette az ötletüket. A programötleteik között kiemelt helyen van a „Gyütt-Ment” Fesztivál megrendezésének lehetősége. Írásban, programjavaslati űrlapon hozták el a program tervezetét, amit közösen átbeszéltünk. Első olvasatban megvalósíthatónak tűnik a javaslat, de számos költségelemet át kell tervezni. A közreműködők között is megfontolás tárgyát képezi néhány szervezet. Megígérték, hogy következő alkalomra átdolgozzák a javaslatot. Mellette számos már amúgy is meglévő programötletük van, amiben a jövőben együtt tudnak működni velünk. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy amennyiben már meglévő programot szeretnének megvalósítani, úgy új közösségi programelemekkel kell bővíteni azt, melyek e projekttől válnak finanszírozhatóvá.

A Tegyünk Egymásért Egyesület munkatársa beszámolt az elmúlt egy hónap eseményeiről. Írásban 4 programjavaslatot adott le, melyeket a következő közösségi beszélgetésen fogunk megbeszélni.

A Jószerencsét Asszonykórus képviseletében négyen vettek részt a beszélgetésen Elmesélték a klub alapítását és a legfontosabb fellépéseiket. Mindenképpen kapcsolódnának a programhoz, bármilyen lehetőségnek örülnének.

A Szent Borbála Egyesület képviseletében is többen voltak jelen a beszélgetésen. Szintén elmesélték az egyesület alapítását, valamint a fontosabb programokat is kiemelték. Nagyon örültek a lehetőségnek és sajnálták, hogy nem sikerült előbb bekapcsolódni a programba.

A Berze Nagy János Énekkar vezetője, bemutatta a csoportjukat és biztosított minket arról, hogy szintén csatlakoznak a programhoz.

A Somogyi Asszonyklub képviselője szintén bemutatta a klubbot és a programjaikat. Lehetőséget lát a projektünkben és örömmel csatlakozik.

A Napüdvözlet Egyesület vezetője már nem először jelent meg a beszélgetésen. Hagyományos kézzel készített tárgyakkal és egészséges életmóddal foglalkoznak a klubházukban. Mindenképpen kapcsolódnának a Vasasért Egyesület által megálmodott Gyütt-Ment Fesztivál programjaihoz.

A PTE Nemzetközi Kapcsolatok és Politológia Tanszék egyik adjunktusa, magánszemélyként jelent meg a beszélgetésen. Örömmel fogadta, hogy van egy ilyen lehetőség és bár még nem gondolkozott konkrét programokon, mindenképpen eljön a következő beszélgetésekre is.

Végezetül Szerecz Gábor megkérte őket, hogy vegyenek részt a következő közösségi beszélgetésen is, és ha lehet hozzanak magukkal ismerősöket, barátokat.

Mivel több kérdés nem hangzott el, ezért zártuk a közösségi beszélgetést.