KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 FEBRUÁR

A Berze Nagy János Művelődési Központban megtartott tizenegyedik közösségi beszélgetésen a már előzőleg megismert szervezetek képviselői mellett új résztvevők is megjelentek. Ebben a közösségi házban, ez a harmadik beszélgetés volt.

Szerecz Gábor közösségfejlesztő – célterületfelelős tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közösségi online interjú januártól már közvetlenül elérhető a honlapról és felkérte az összes résztvevőt, hogy töltsék ki és amennyiben tudnak még embereket, akik kitöltenék, hívják fel rá a figyelmet.

Ezután Szerecz Gábor tájékoztatást nyújtott az eddig kitöltött kérdőívek számáról és felhívta a figyelmet arra, hogy az általuk képviselt szervezetek segítségével minél több személyhez tudja azt eljuttatni. Egyúttal felkérte a résztvevőket, hogy amennyiben segíteni tudnak a csoportos kitöltés lebonyolításában, úgy legyenek a közösségfejlesztő segítségére.
Az esti közösségi beszélgetés fő témája egy konkrét programjavaslati űrlap bemutatása volt. Mivel a Vasasért Egyesület elhozta az egyik javaslatát, ezért azon keresztül vettük végig részletesen az űrlapot. Minden egyes pontot kielemeztünk, amennyiben hibát észleltünk, úgy javaslatot tettünk a kijavítására.

A Somogyi Munkacsoport képviselője bemutatta be az egyesületét. Miután a beszámolóból kiderült, hogy szegregátumi területen végeznek munkákat, ezért azt javasoltuk nekik, hogy inkább csatlakozzanak más programokhoz, mivel ezeken a területeken a projekt nem tud programokat megvalósítani.

A Csillag Mazsorettcsoport vezetője először jelent meg a beszélgetésen. Bemutatta a csoportját és szóban ismertette az elképzeléseit. Kértük, hogy írásban is adja le, valamint fontolja meg annak lehetőségét, hogy más programokhoz is kellene csatlakozni.

Végezetül Szerecz Gábor megkérte őket, hogy vegyenek részt a következő közösségi beszélgetésen is, és ha lehet hozzanak magukkal ismerősöket, barátokat. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a márciusi közösségi beszélgetés után, már nem tudnak programjavaslatot benyújtani, az áprilisi beszélgetésen bírálatra kerül az összes benyújtott programjavaslat.

Mivel több kérdés nem hangzott el, ezért zártuk a közösségi beszélgetést.