KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 MÁRCIUS

A Berze Nagy János Művelődési Központban megtartott tizenkettedik közösségi beszélgetésen a már előzőleg megismert szervezetek képviselői mellett új résztvevők is megjelentek. Ebben a közösségi házban, ez a negyedik beszélgetés volt.

Szerecz Gábor közösségfejlesztő – célterületfelelős köszöntötte a résztvevőket és tájékoztatást adott az eltelt egy hónap alatt megvalósult feladatokról, valamint tájékoztatást nyújtott az eddig kitöltött kérdőívek számáról és felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselt szervezet segítségével minél több személyhez tudja azt eljuttatni. Egyúttal felkérte a résztvevőket, hogy amennyiben segíteni tudnak a csoportos kitöltés lebonyolításában, úgy legyenek a közösségfejlesztő segítségére. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy hét áll a rendelkezésükre a kérdőívek kitöltésének tekintetében.

A jelenlévők mindegyike nyújtott be programjavaslatot, ezért sorra végig néztük azokat. Kijavítottuk az esetleges hibákat, javaslatot tettünk a módosításokra.

Az írónő a Kelet – Pécs célterület közösségi beszélgetéseit látogatta eddig, de mivel adott be programjavaslatot a Somogy-Vasas-Hird célterületen, ezért eljött és szóban is ismertette a javaslatát. Sikerült beszélgetnie a KoBeKo Művelődési Ház vezetőjével, megvitatták a beadott javaslatot.

Végezetül Szerecz Gábor megkérte őket, hogy vegyenek részt a következő közösségi beszélgetésen. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a márciusi közösségi beszélgetés után, már nem tudnak programjavaslatot benyújtani, az áprilisi beszélgetésen bírálatra kerül az összes benyújtott programjavaslat.

Mivel több kérdés nem hangzott el, ezért zártuk a közösségi beszélgetést.